Bazgroł 2016 - pytania i odpowiedzi

5 lutego 2016, 22:10
Bazgroł 2016 - pytania i odpowiedzi

BAZGROŁ - O CO TU CHODZI?
Nasz konkurs jest akcją dość nietypową, nie mającą odpowiednika nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie, czy poza nią. Zapraszamy do niej duety artystyczne dziecko - dziecko, dziecko - osoba dorosła, gdzie jedna z nich pisze bajkę / baśń / opowiadania / fabułę komiksu, druga wykonuje ilustracje / plansze komiksowe / zdjęcia. Z tak powstałego dzieła można wykonać książkę artystyczną, czyli zebrać tekst i grafikę do kupy, dołożyć jakąś piękną, wykonaną własnoręcznie okładkę (środek też może być piękny!).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DO KIEDY MOŻNA NADSYŁAĆ PRACE?
Ostateczny termin wyznaczono na 1 kwietnia (liczy się data stempla pocztowego), choć jeśli dziecko z jakichś powodów nie "wyrobi się" w tym terminie i wyśle swoje dzieło z 2-3 dniowym opóźnieniem - nic wielkiego się nie stanie. Prosimy tylko o poinformowanie nas o tym fakcie, żebyśmy wiedzieli, że jeszcze musimy poczekać na czyjąś pracę.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CZY MOŻNA NACIĄGAĆ REGULAMIN?
W wyjątkowym przypadkach można! Na przykład całą pracę (tekst i ilustracje) może wykonać jedna osoba lub nawet większa grupa. Jeśli uznamy, że dzieło warte jest nagrody, na pewno ją przyznamy, ale w głównych kategoriach taka praca nie weźmie już udziału. Te przewidziane są tylko dla twórców, którzy spełniają wymogi zapisane w regulaminie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KTO OTRZYMA NAGRODY?
Wszystkie prace biorą udział w rywalizacji na najlepszą treść i grafikę. Dla laureatów tych dwóch kategorii przewidziano rzeczowe nagrody główne oraz opłacenie pobytu (wraz z opiekunem) w Warszawie + pokrycie kosztów przejazdu + drobne kieszonkowe, w czasie trwania Warszawskich Targów Książki plus liczne rozrywki (przewidziane jest również inne rozdysponowanie środków przeznaczonych na nagrody główne - np. otrzymanie tej kwoty "do ręki").

Pozostałe nagradzane kategorie to:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opowiadanie ocenianą jako całość, 
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca", czyli ilustracji lub tekstu udostępnionego na stronie konkursowej
- nagroda dla komiksu (istnieje możliwość rozbicia tej kategorii na dwie pomniejsze, osobno za fabułę i osobno za rysunki)
- nagroda dla książki artystycznej
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / oddziału dziecięcego
- nagroda za ilustracje wykonane komputerowo
- nagroda za fotografie do tekstu
- nagroda specjalna dla osoby dorosłej
Istnieje możliwość nagrodzenia kilku osób w danej kategorii.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CO Z TYMI GOTOWCAMI?
Wykorzystanie gotowca, czyli dopisanie historii do ilustracji lub wykonanie ilustracji do jednego z udostępnionych na stronie konkursowej tekstów, to jedna z nagradzanych kategorii. Przystąpić do niej mogą tylko dzieci, czyli osoby, które do finału nie ukończą 18 roku życia. Można je przesyłać niezależnie od wykonania innych prac jako dodatkowa lub jedyna forma uczestnictwa w konkursie. Wysyłając tekst lub ilustracje trzeba spełnić takie same warunki jakie dotyczą przygotowania i przesyłania tekstów i ilustracji (§5-8 Regulaminu), dopisując informację z jakiego gotowca się skorzystało.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FOTOGRAFIE DO TEKSTU?

Tak! To zupełnie nowa, nagradzana kategoria dla dużych i małych miłośników fotografii. Zdjęcia możecie zrobić w domu z rodziną, w szkole, na podwórku, w lesie, pośród zabytkowych kamienic, w piaskownicy - gdziekolwiek. Możecie zrobić zdjęcia odpowiednio upozowanym i ucharakteryzowanym ludziom, ale też warzywom i owocom, zwierzętom, czy choćby patykom, kamykom, liściom! Możliwości jest tyle, że trudno byłoby je wymienić w ciągu całej godziny!

Kanał YT