Bazgroł 2018 - pytania i odpowiedzi

8 marca 2018, 14:19
Bazgroł 2018 - pytania i odpowiedzi

BAZGROŁ - O CO TU CHODZI?
Nasz konkurs jest akcją dość nietypową, nie mającą odpowiednika nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie, czy poza nią. Zapraszamy do niej duety artystyczne dziecko - dziecko, dziecko - osoba dorosła, gdzie jedna z nich pisze bajkę / baśń / opowiadania / fabułę komiksu, druga wykonuje ilustracje / plansze komiksowe / zdjęcia. Z tak powstałego dzieła można wykonać książkę artystyczną, czyli zebrać tekst i grafikę do kupy, dołożyć jakąś piękną, wykonaną własnoręcznie okładkę (środek też może być piękny!). W roku ubiegłym dodaliśmy możliwość wzięcia udziału w konkursie solistom, czyli osobom, które jednoosobowo stworzą jakieś dzieło literackie, a także wykonają do niego ilustracje. Mało tego w tym roku osobno mogą startować dorośli tworzący dla dzieci!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DO KIEDY MOŻNA NADSYŁAĆ PRACE?
Ostateczny termin wyznaczono na 13 kwietnia (liczy się data stempla pocztowego), choć jeśli dziecko z jakichś powodów nie "wyrobi się" w tym terminie i wyśle swoje dzieło z 2-3 dniowym opóźnieniem - nic wielkiego się nie stanie. Prosimy tylko o poinformowanie nas o tym fakcie, żebyśmy wiedzieli, że jeszcze musimy poczekać na czyjąś pracę. W tym roku zastanawiamy się czy nie przesunąć terminu nadsyłania prac o dwa tygodnie, dając Wam nieco więcej czasu, ale o tym poinformujemy już wkrótce! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CZY MOŻNA NACIĄGAĆ REGULAMIN?
W wyjątkowym przypadkach można! W przypadku niejasności jakichś zapisów regulaminowych, te będą zawsze interpretowane na korzyść uczestników konkusru!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KTO OTRZYMA NAGRODY?
Wszystkie prace biorą udział w rywalizacji na najlepszą treść i grafikę. Dla laureatów tych dwóch kategorii przewidziano rzeczowe nagrody główne oraz czeki pieniężne w wysokości 999,99 zł.

Pozostałe nagradzane kategorie to:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opowiadanie ocenianą jako całość, 
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca", czyli ilustracji lub tekstu udostępnionego na stronie konkursowej
- nagroda dla komiksu (istnieje możliwość rozbicia tej kategorii na dwie pomniejsze, osobno za fabułę i osobno za rysunki)
- nagroda dla książki artystycznej
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / oddziału dziecięcego
- nagroda za ilustracje wykonane komputerowo
- nagroda za fotografie do tekstu
- nagroda dla najlepszej gry planszowej

Kategorie dla osób dorosłych:
- nagroda za najlepszą bajkę / baśń / opowiadanie / zbiór wierszy, 
- nagroda za najlepsze ilustracje do bajki / baśni / opowiadania / zbioru wierszy stworzonych do konkursu Bazgroł lub innego wskazanego istniejącego już dzieła,

Istnieje możliwość nagrodzenia kilku osób w jednej kategorii lub nieprzyznanie nagrody głównej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CO Z TYMI GOTOWCAMI?
Wykorzystanie gotowca, czyli dopisanie historii do ilustracji lub wykonanie ilustracji do jednego z udostępnionych na stronie konkursowej tekstów, to jedna z nagradzanych kategorii. Przystąpić do niej mogą tylko dzieci, czyli osoby, które do finału nie ukończą 18 roku życia. Można je przesyłać niezależnie od wykonania innych prac jako dodatkowa lub jedyna forma uczestnictwa w konkursie. Wysyłając tekst lub ilustracje trzeba spełnić takie same warunki jakie dotyczą przygotowania i przesyłania tekstów i ilustracji (§5-8 Regulaminu), dopisując informację z jakiego gotowca się skorzystało.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FOTOGRAFIE DO TEKSTU?

Tak! To zupełnie nowa, nagradzana kategoria dla dużych i małych miłośników fotografii. Zdjęcia możecie zrobić w domu z rodziną, w szkole, na podwórku, w lesie, pośród zabytkowych kamienic, w piaskownicy - gdziekolwiek. Możecie zrobić zdjęcia odpowiednio upozowanym i ucharakteryzowanym ludziom, ale też warzywom i owocom, zwierzętom, czy choćby patykom, kamykom, liściom! Możliwości jest tyle, że trudno byłoby je wymienić w ciągu całej godziny!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ODSYŁANIE PRAC

Niestety nie odsyłamy na nasz koszt wysłanych prac. Jeśli ktoś chce otrzymać przesłane dzieła z powrotem musi opłacić ich wysyłkę (paczka na koszt odbiorcy)

Masz jakieś pytanie? Pisz - bazgrol@duzeka.pl

Kanał YT